Mặt Bàn Gỗ Tự Nhiên Nguyên Tấm, Nguyên Khối, Gỗ Me Tây