Bàn Gỗ gụ hương, Bàn Gỗ Gụ Nam Phi (còn có một số tên gọi địa phương như gụ hương, gõ sương, gõ dầu, gụ lau,…) tên khoa học là Sindora tonkinensis cây thân gỗ lớn họ đậu.
Gỗ gụ Nam Phi là loại gỗ nhập khẩu từ Châu Phi qua đất nước trung gian là Nam Phi. Là loại gỗ có thân gỗ lớn, trung bình đường kính khoảng 1m. Tinh chất gỗ tốt, thuộc nhóm 1 gỗ tự nhiên.
Gỗ gụ Nam Phi được làm bàn gỗ gụ nguyên tấm vì chất lượng tốt, cứng, bền.